Fanny

Fanny är född den 13 juni 2005 hos Ingvar Nilsson i Kristianstad. Malins syssling, Carolina Rahmberg köpte henne där när Fanny var 6 månader gammal. Eftersom Fanny inte blev så stor som Carolina hade hoppats på, mätt till 153 cm i december -08, så har Malin fått låna henne tillsvidare. Fanny är riden i skogen och i ridhus. Malin och hon har varit på både dressyr- och hopplektioner. Hennes starka sida ligger dock i dressyren, som sig bör med den stammen! Malin vill ge Fanny lite tid att växa färdigt, utvecklas och mogna, därför blev hon som 4-åring betäckt med Faurstinus 1188. 14 juni föddes Frans Ferdinand. De ska gå på sommarbete ihop med våra andra ston med föl.
Fanny blev såld till Annelie. Tyvärr fick Fanny borrelia och blev jättesjuk. Trots alla ansträngningar Annelie gjorde så fick Fanny somna in vintern/våren 2012.


Fanny och Frans Ferdinand (Frasse)

Fanny

Richfield
1061
Riccione
Regazzoni 310157091
Arosa HSP 316505092
Fancy
HSP DE343 430646096
Ferragamo 436851190
Felice HSP DE 343 430725882
Kiwi
23524
Kaliber
574
Utrillo 432
Calnalla II (F. 3) 8616
Linsy 18449 Jumper 552
Linda 10321