Behöver Du
ID-KONTROLLERA
eller
CHIP-MÄRKA
Dina hästar eller föl?

Vi är av Svenska Hästavelsförbundet godkända ID-kontrollanter för alla raser och har gått en av Djurskyddsmyndigheten godkänd chip-märkarkurs. Vi innehar SH:s stämpel för id-kontrollanter. Hör av dig till oss om du behöver hjälp!

Tjänst Pris/häst
Id-kontroll med konturdiagram 100:-
Id-kontroll med konturdiagram och avläsning av mikrochip 150:-
Microchip-märkning inkl. konturdiagram, samt insamlande av hårprov för chipmärkningen 400:-
Microchip-märkning exl. konturdiagram, samt insamlande av hårprov för chipmärkningen 350:-
Endast avläsning för kontroll av microchip 50:-
Insamlande av hårprov för DNA-analys 50:-
Avbruten microchipmärkning pga hittat chip, ohanterbar häst, fel häst etc. 50:-
Avbruten microchipmärkning, vid öppnad kanyl 100:-
Milersättning 18:50/mil

OBS! På ovanstående priser tillkommer moms.
Är det en skäck som ska id-kontrolleras så tillkommer 50:- per häst pga stort merarbete.

När vi kommer till platsen ska hästen vara infångad eller vara lätt åtkomlig i hagen. Inga andra hästar får vara för påträngande. Hästen skall vara torr och ren om benen. Hästvan person ska hålla hästen i grimma och grimskaft. Hästens originalpapper skall finnas till hands. Vid chipmärkning måste det finnas en lämplig plats i lugn miljö, helst ett stall med godtagbar belysning.
OBS! Vid chipmärkning gäller 96 timmars (4 dygn) karenstid för tävling.
Chipet injiceras i halsmusklaturen, straxt under manen på vänster sida. Chipet är inte större än ett riskorn:


Det är ovanligt med komplikationer vid chipmärkning. Lokal svullnad kan förekomma. Det kan också bli infektion som måste behandlas av veterinär.
Vi är ansvarsförsäkrade.
På följande sidor kan du läsa om hästpass, id-kontroll pch chipmärkning: