Behöver Du
ID-KONTROLLERA
eller
CHIP-MÄRKA
Dina hästar eller föl?

Vi är av Svenska Hästavelsförbundet godkända ID-kontrollanter för alla raser och har gått en av Djurskyddsmyndigheten godkänd chip-märkarkurs. Vi innehar SH:s stämpel för id-kontrollanter. Hör av dig till oss om du behöver hjälp!

Tjänst Pris/häst
Id-kontroll med konturdiagram 100:-
Id-kontroll med konturdiagram och avläsning av mikrochip 150:-
Microchip-märkning inkl. konturdiagram, samt insamlande av hårprov för chipmärkningen 400:-
Microchip-märkning exl. konturdiagram, samt insamlande av hårprov för chipmärkningen 350:-
Endast avläsning för kontroll av microchip 50:-
Insamlande av hårprov för DNA-analys 50:-
Avbruten microchipmärkning pga hittat chip, ohanterbar häst, fel häst etc. 50:-
Avbruten microchipmärkning, vid öppnad kanyl 100:-
Milersättning 18:50/mil

OBS! På ovanstående priser tillkommer moms.
Är det en skäck som ska id-kontrolleras så tillkommer 50:- per häst pga stort merarbete.

När vi kommer till platsen ska hästen vara infångad eller vara lätt åtkomlig i hagen. Inga andra hästar får vara för påträngande. Hästen skall vara torr och ren om benen. Hästvan person ska hålla hästen i grimma och grimskaft. Hästens originalpapper skall finnas till hands. Vid chipmärkning måste det finnas en lämplig plats i lugn miljö, helst ett stall med godtagbar belysning.
OBS! Vid chipmärkning gäller 96 timmars (4 dygn) karenstid för tävling.
Chipet injiceras i halsmusklaturen, straxt under manen på vänster sida. Chipet är inte större än ett riskorn:


Det är ovanligt med komplikationer vid chipmärkning. Lokal svullnad kan förekomma. Det kan också bli infektion som måste behandlas av veterinär.
På följande sidor kan du läsa om hästpass, id-kontroll och chipmärkning: