Våra kor


Våra kor har börjat få hösilage. Ingemar, vår tjur, får lite klapp.

Som beteskomplement till hästar och får har vi köpt Dexterkor. De är små, maxhöjd kor 105 cm, tjurar 115, och är lugna och trampar inte sönder betena. Just nu har vi två kor, Jennifer och Lara, två kvigor Tura och Linnea, båda döttrar till Lara. och en tjur Niras Ingemar. Han är född 2021, så han är fortfarande på tillväxt. Vi hoppas på att han har betäckt, så vi får kalvar nästa år.


Lara med döttrarna Linnea och Tura


Lara och lilla Linnea, född 8 april 2020.


Korna har det härligt i sin lösdrift.