Våra kor


Magnolia tror att hon är en ko

Som beteskomplement till hästar och får har vi köpt Dexterkor. De är små, maxhöjd kor 105 cm, tjurar 115, och är lugna och trampar inte sönder betena. Just nu har vi tre kor, Jennifer, Lara och Laras dotter Tura. Lara fick en kalv, Linnea, 8 april och så finns en stut, Klein. Framåt sommaren ska vi försöka låna eller köpa en tjur, så vi får fler kalvar nästa år.


Lara med döttrarna Linnea och Tura


Lara och lilla Linnea, född 8 april


Korna har det härligt i sin lösdrift.