Kardel Magnolia

Vårt stuterinamn är Kardel. Vi har som avelsmål att föda upp friska, sunda och rastypiska ponnyer som har utmärkt lynne och kommer att lämpa sig väl för prestation. Vi satsar på raserna welsh sektion A och B för att få fram barnponnyer. Alla finns i Torsås i sydöstra Småland. Klicka gärna på deras bilder för att läsa mer om dem.

Kardel Adwen

Kardel Amazing Grace
Kardel Angels Joy
Kardel Mandy
Kardel Magnolia
Kardel Florian
Kardel Nevermind

Fairy Winkle M

Till Salu

Vårt kennelnamn är Ffynnon. Det betyder källa på walesiska och det tyckte vi passade bra eftersom vårt företag ligger i Kvilla. Kvilla betyder just källa. Vi har en Welsh Springer Spaniel, Sigrid.

Ffynnon Sigrid Hjertén