Tre av mina älsklingar väntar på hovslagaren.

Vårt stuterinamn är Kardel. Vi har som avelsmål att föda upp friska, sunda och rastypiska ponnyer med utmärkt lynne som kommer att lämpa sig väl för prestation. Vi satsar på raserna welsh sektion A och B för att få fram barnponnyer. Vi finns i Torsås i sydöstra Småland. Klicka gärna på ponnyernas bilder för att läsa mer om dem.

Kardel Adwen

Kardel Angels Joy
Kardel Florian
Kardel Magnolia
Kardel Madlen
Wellbank Maverick

Kardel Nevermind

Vårt kennelnamn är Ffynnon. Det betyder källa på walesiska och det tyckte vi passade bra eftersom vårt företag ligger i Kvilla. Kvilla betyder just källa. Vi har en Welsh Springer Spaniel, Sigrid.

Ffynnon Sigrid Hjertén