Färdiglammat för i år. 20 lamm på 12 tackor. Inga komplikationer alls.


Välkommen Wellbank Maverick RWM 59, vår nya avelshingst

Vårt stuterinamn är Kardel. Vi har som avelsmål att föda upp friska, sunda och rastypiska ponnyer med utmärkt lynne som kommer att lämpa sig väl för prestation. Vi satsar på raserna welsh sektion A och B för att få fram barnponnyer. Vi finns i Torsås i sydöstra Småland. Klicka gärna på ponnyernas bilder för att läsa mer om dem.

Kardel Adwen

Kardel Amazing Grace
Kardel Angels Joy
Kardel Mandy
Kardel Magnolia
Wellbank Maverick

Kardel Florian
Kardel Nevermind

Fairy Winkle M

Till Salu

Vårt kennelnamn är Ffynnon. Det betyder källa på walesiska och det tyckte vi passade bra eftersom vårt företag ligger i Kvilla. Kvilla betyder just källa. Vi har en Welsh Springer Spaniel, Sigrid.

Ffynnon Sigrid Hjertén